Udruženje ugostitelja Vojvodine Kontaktirajte nas

Radno vreme: 09:00 - 17:00
Pratite nas:

IZRADA BIZNIS PLANOVAKako bi se pravovremeno i kvalitetno pripremili za konkurisanje za sredstva iz raznih programa, potrebno je da Vašu projektnu ideju pripremite u obliku biznis plana.

Centar za upravljanje razvojem nudi Vam uslugu:
– konsultacije o Vašoj ideji u cilju usklađivanja iste sa ciljevima programa
– pružanje tehničke pomoći oko dopune, izmene i redizajniranja Vaše ideje,
– pripremi biznis plana u formi koja je zahtevana konkursom,
– pružanje tehničke pomoći u pripremi druge potrebne dokumentacije koju zahteva konkurs,
– kompletiranje aplikacionog paketa za prijavu projekta za sredstva Programa.
Priprema biznis plana i druge prateće dokumentacije je trošak koji će, ukoliko Vam se projekat odobri, biti refundiran, što pruža mogućnost pravovremene pripreme.


Biznis plan izrađujemo u formi skraćenog, ali i celokupnog, u skladu sa smernicama i na osnovu obrazaca koji će biti objavljeni.