Udruženje ugostitelja Vojvodine Kontaktirajte nas

Radno vreme: 09:00 - 17:00
Pratite nas:

       pISANJE PROJEKTNIH PREDLOGA

Ukoliko imate projektni predlog za koji smatrate da je potencijalno interesantan za finansiranje iz nekog od dostupnih eksternih izvora finansiranja (EU, Ambasade, USAID, UNDP…) i sa svojim timom ste je razradili u vidu osnovnog koncepta, pružamo Vam uslugu:
– konsultacije u cilju analize kompatibilnosti projektnog predloga potencijalnim pozivima, analiza kapaciteta, održivosti, usklađenosti sa krovnom strateškom dokumentacijom i drugih bitnih elemenata,
– pružanje pomoći u procesu traženja partnera,
– pisanje projekta (popunjavanje aplikacionih formulara),
– edukacija projektnog tima aplikanta u toku pisanja projekta (zejednički rad na aplikacionom paketu).


Pružamo tehničku pomoć u pisanju projekata i pripremi aplikacionih obrazaca za sve vrste subjekata:
– opštine i gradove,
– javna preduzeća/javne ustanove,
– privredna društva,
– poljoprivredna gazdinstva,
– udruženja i fondacije,
– lokalne akcione grupe,
– sportska društva i dr.


Kontaktirajte nas kako bi se na vreme informisali o predstojećim pozivima za finansiranje projekata kako iz EU fondova, tako i drugih eksternih izvora.